من  روحم؟؟؟؟

/ 3 نظر / 20 بازدید
نیلوفر

یعنی چی روحی ؟؟؟؟؟؟؟ عزیزم خوبی چرا یه کلمه چرا یه خط بیشتر بنویس از خودت کارات میام می کشمتااااااا[نیشخند]

نیلوفر

عزیزم خوبی؟ چی شده ؟ چرا روح بیشنر بنویس

کاتب

تو عزیزه دلمیییی. روم چیه جیگر