خدایا خونوادم  ، بچم خودم و دوستانم رو به تنها خودت می سپارم که از رگ گردن هم به من نزدیک تری ....

 خدایا نکن این کارو عزیزم من  استانه تحملم خیلی پایین اومده ....

می دونی که توکلم تنها به خود خودته  هر چی صلاحه خوبه برام پیش بیار 

مرسی بوس....

/ 0 نظر / 18 بازدید