خودم!!

من عزادار کودکیم  که در درونم کسی را ندارد بجز خودش تا در اغوشش بگیرد.....

من عزادار کودکیم که تابحال کس نبوده تا ه او گوید حق با تست احساست درست است ....

من عزادار کسی هستم که اکنون در کنارمنیست ....

من به دنبالم خود هستم تا ببینم چگونه ام....

/ 3 نظر / 12 بازدید
فرهاد

سلام وبلاگ جالبی داری آرمان چت چت روم ایده آل شما

کاتب

عزادار نباش بخند ببین اون وقت دنیا به روت میخنده تو بخند[بغل]

نیلوفر

عزاداری نکن گذشته ها گذشته وگر نه حالتو هم از دست می دی