الهه نا ز

دیدن ارسلان و رحمت الملوک ... شنیدن زمزمه الهه نازز .... و اشک من که تا یک ساعت سرازیر بود....

/ 1 نظر / 19 بازدید
کوتلاس

نکن با خودت... هیچکس نمیمونه واسه خودت، جز خودت.