پارسال که رفتم مشهد برای اولین بار بود که از ته ته ته دلم زیارت میکردم شما که غریبه نیستی.....

خیلی خوش گذشت مخصوصا دم افطار که میرفتیم حرم و اون حس و حال و  دیدن دم اذونی حرم امام ....

اما امسال هنوز قسمتم نشده اما هنوز دام سعی خودمو میکنم دلم بد جوری تنگه ....

تنگ یه زیارت ناب تنهایی اینکه تو خلوت خودت غرق بشی و از این دنیا دل بکنی بتونی اروم بگیری بتونی صاف صادق باشی با خودت ...

یا ضامن اهو بطلب....

/ 2 نظر / 8 بازدید
کاتب

ای جان دلم.. میطلبه.. ایشالله تو بهترین زمان ممکن میطلبه وقتی رفتی واسم دعا کن ... دوست دارم

بهزاد

سلام. ممنون از حضورت [لبخند][گل]