آخ پاییز دوست داشتنی من سلام.........

/ 4 نظر / 8 بازدید
کاتب

منم سلامش میکنی ام[نیشخند]

کاتب

شما بیا بحرف.. من قول میدم تخم کفتر بدم این زبون نوشتاری لکنت نگیره[نیشخند]

فرزانه

سلام سلام منم عاشقم پائیز برگ ریز هزار رنگ بوس بوس[ماچ]

فرزانه

یعنی عاشقشم[زبان][چشمک]