خزعبلات یا ....؟؟!!!

جمعه باشه و هوا بارونی (مچکرم خدا که زود جوابمو دادی) اونوقت دلت نگیره ؟ مگه میشه آخه ؟ یادش بخیر جوونی .. عاشق بودیم و شیطنتها مگه امون میداد....

ولی من هنوز کودک درونم به دنبال عشقه ... 

هنوزم وقتی باهاش درد و دل میکنم دلش میخواد عاشق بشه .....

هنوزم دلش شیطنت می خواد .....

هنوز خیلیچیزا هست که دلش میخواد تجربه کنه بگم لعنت به این دنیا ....

بگم لعنت به آدماش که سرنوشت همدیگرو عوض میکننن

یا لعنت به خودم ؟؟!!

 من هنوزم یه آغوش میخوام بی دغدغه   و  با ملکیت تام .....

/ 2 نظر / 13 بازدید
نیلوفر

خزعبلات نیست چون منم می خوام منم می خوام عاشق بشم منم می خوام یه آغوش با ژلاک مالکیت تام

کاتب

ای جون دلم شوخار خودم خوبی؟ از ته دلم واس قلب مهربونت یه عشق ناب رو ارزو میکنم [ماچ]