باید یه لیستی تهیه کنم از بایدها و نباید های خودم اما هی مینویسمشون و هی پاکشون میکنم میگم این بد نیسیت این خوب نیست   چرا دچار این دلزدگی شدم تو میدونی؟

/ 0 نظر / 8 بازدید