برای من محدود شدن یعنی مرگ حتی برای دو ساعت برای همین هم هست که دل به درس خوندن نمی دم .... دوست دارم ازاد باشم رها باشم نه یه جا بشینم و یه کار انجام بدم .....

تو این دوسه ما اخیر از نظر روحی خیلی ضربه خوردم .....

روحم داغونه و ایضا خودم .....

خدایا کمک  کن تا بتونم خیلی چیزا رو برای خودم حلاجی کنم .....

خدایا کمکم کن تا بشم اونی که دلم میخواد .....

یه هفته پیش با جمع دوستان  عازم مشهد شدیم خیلی خوش گذشت جای همتون خالی  .....

ممنون خدا که این سفر رو نصیبم کردی برسون سفر بعدی رو....

/ 0 نظر / 17 بازدید